20.1 C
Бургас
четвъртък, април 18, 2024

Новата GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав е вече в експлоатация

Специалисти геодезисти на ИАППД вече използват новоизградената GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав. Тя е база за извършване на топохидрографни проучвания и други геодезически работи в общия българо-румънски участък на реката.
Мрежата е компонент от изпълнението на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“, изпълняван от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД). Проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и приключва в края на месец септември.

Геодезист работи посредством новоизградената геодезична мрежа
Геодезист работи посредством новоизградената геодезична мрежа

Чрез мрежата се извършва заснимане на различни обекти като кейови стени, лимани и др. съоръжения и части от реката. Данните от измерванията са с висока точност, които впоследствие се използват за направата на хидрографни карти, за допълване на електронни навигационни карти и др.
За създаването на GPS мрежата са използвани 34 броя съществуващи точки от Държавната геодезична мрежа I и II клас, 270 броя нови и други съществуващи геодезични точки, като новите /198 броя/ са изградени с бетонов фундамент и подземен център. Мрежата е измерена с използване на глобални навигационни спътникови системи (GNSS) и практически е свързана с европейската геодезическа референтна система (EUREF). За точките са определени и правоъгълни координати в координатна система 1970 г. За всички точки са определени надморски височини в европейска височинна система (EVRS) чрез извършване на трансформации.
За подобряване на точността на надморските височини е изпълнена геометрична нивелация IV клас на девет броя основни точки от мрежата, намиращи се в районите, където има разположени пегели (водомерни постове) за измерване на водното ниво на р. Дунав. Всяка от деветте основни точки (съответно и ориентирните за тях) е измерена със самостоятелен геодезичен полигон с изходни точки от първокласната държавна нивелачна мрежа, намиращи се в близост до основната точка. За всички 27 точки (9 основни 18 ориентирни), измерени с геометрична нивелация, са определени надморските им височини в европейска височинна система EVRS.

Новопостроена GPS точка в района на гр. Русе
Новопостроена GPS точка в района на гр. Русе

Новата GPS геодезична мрежа на ИАППД е важна предпоставка за повишаване на качеството на геодезичните измервания за целите на изучаването на промените в р. Дунав, респективно за подобряване на условията за корабоплаване и за нуждите на проучване и изпълнение на хидротехнически мероприятия по реката.

Други компоненти от проекта са доставките на 160 бр. светещи плаващи навигационни знаци, 980 бр. брегови навигационни знаци, 20 бр. светещи фарове, монтирането на 9 бр. автоматични хидрометрични и метеорологични станции и инсталацията на 9 бр. електронни табла за визуализация на получените данни.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТ-33/09.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията на корабоплаването по морските и вътрешно-водните пътища“, номер на проекта BG161PO004-4.0.01-0007
Обща стойност на проекта: 3 488 507 лв.
Източници на финансиране:
• Европейски фонд за регионално развитие – 2 965 231 лв. (85%)
• Национално съфинансиране – 523 276 лв. (15%)
Управляващ орган на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.; Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Начало на проекта: 09.10.2013 г.
Край на проекта: 30.09.2015 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Препоръчани статии

Бъди свързан

1,829Феноветекато
67последователиследвам
116абонатиабонирам
- Присъедини се -

Последни статии