Правила

pravila

1. Темата трябва да бъде актуална, изреченията – кратки и ясни.

2. Проблемът и позицията да бъдат ясно заявени.

3. Текстовете, които се изпращат за одобрение на редактор, да са нови – непубликувани в други медии.

4. Дължината да бъде не повече от страница и половина (7-800 думи). По-мащабните теми да бъдат разделяни на части – тема с продължение.

5. Нецензурни материали НЯМА да бъдат публикувани.

6. Пропагандни текстове и такива, насаждащи омраза, насилие, расизъм или хомофобия, ще бъдат отхвърляни. Авторите им ще бъдат отстранявани от мрежата на Сложно.ком по преценка на редакторите.

7. Задължително е текстовете да са придружени от снимков материал, препоръчително – авторски. Освен снимки, в статиите могат да се добавят и видео и аудио панели.

8. Заглавната снимка да бъде минимум 700px в ширина, а снимките в текста – не повече от 500px.

9. Обработката на текстовете (шрифт, големина, наклонени и/или удебелени букви) да се прави ВЪТРЕ в едитора на сайта, а не предварително – в текстообработваща програма.

10. Материалите задължително минават през селекция и редакция. По преценка на редакторския колектив може да ви бъде върнат отговор с насоки и препоръки или да бъдат нанесени корекции на текста.

11. Времето за редакция и публикуване е до 48 часа.