18.1 C
Бургас
петък, септември 22, 2023

Как да попълнете данъчната си декларация лесно и бързо

   Пак е март и данъчната кампания е в разгара си. Всеки от нас се изправя рано или късно пред „червената“ декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от едноимения закон. Звучи страшно, но с всяка изминала година, нейното попълване става все по-лесно, правилно и бързо. Възможностите са няколко:

 • Отивате в НАП и си вземате така наречения ПИК (персонален идентификационен код), чрез който ще можете да ползвате електронните услуги на НАП и да подадете данъчната си декларация лесно и правилно. Следвате логиката на самия електронен документ и с малко познания по счетоводство ще се справите;
 • Имате електронен подпис и чрез него отново можете да ползвате сайта на НАП с електронния му портал, за да подадете декларацията си. Важно е да не забравяте да сканирате служебните бележки и други документи, чрез които ползвате различни данъчни облекчения (за тях ще прочетете по-надолу). Те се прикачат като приложени файлове към декларацията Ви;
 • Да ползвате при попълването на данъчната декларация вариантът от сайта на НАП с „баркод“. Той също позволява лесно и бързо да попълните декларацията си и проверява за евентуални грешки и неточности. Разпечатвате я и я пускате по пощата или лично в НАП.
 • Във всяко подразделение на НАП има нарочни служители, учтиви, компетентни и разбрани, които ще Ви помогнат да си попълните правилно данъчната декларация.

   Тази година има няколко по-важни данъчни облекчения, които можете да ползвате, а именно:

1 . Данъчно облекчение за дарение на определени институции, които са изброени в закона, до 5% от доходите :

– здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

– до 15 на сто за дарение за културата;

– до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

 1. За инвалиди с ТЕЛК решение (прилагате копие от него) над 50% – Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
 2. Данъчно облекчение за деца

Чл. 22в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

 1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
 3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
 4. Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

Ако сте били на само на една работа, сезонно през 2014 и сте освободени от работа до 31.12.2014 г., доходите Ви от служебната бележка, издадена от работодателя Ви, разпределен на 12 месеца не е по-голям от 340 лв. месечно имате право да подадете особения вид декларация по чл. 50 но по Чл. 22б. на ЗДДФЛ (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Данъкът, който са ви удъжали може да Ви бъде възстановен обратно (все още данъчните казват, че нямат яснота по този член, но декларацията се подава и чакате).

 1. Данъчно облекчение за деца с увреждания – Чл. 22г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

5[1]Всички останали облекчения можете да намерите в самата декларация или в закона за данъка върху доходите на физическите лица. Питайте компетентни хора, не се страхувайте от документите, не се мислете за неподготвени!

   ДЕРЗАЙТЕ! Все пак данъчната декларация не е „ламя“ да Ви глътне, а и има много пътища за нейното лесно и правилно попълване. Като съвестни граждани до 30 април сме длъжни да декларираме доходите си. Не подават тази декларация само хората, получили необлагаеми доходи – пенсии, обезщетения и изброените в закона, както и тези, които са били само на трудов договор през 2014 г.

   И за тези, които ползват компютри и интернет и за тези, които държат на хартията, попълването на декларацията за доходите все повече и повече става една рутина, благодарение и на помощта на самите данъчни служители и на нас счетоводителите!

Успех! И помнете, че е най-добре да сте честни пред държавта, защото тя е НАША и на нея ще се надяваме на старини и занапред, каквото и да си плещим по празничните трапези…

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Препоръчани статии

Бъди свързан

1,829Феноветекато
67последователиследвам
116абонатиабонирам
- Присъедини се -

Последни статии