23.8 C
Бургас
четвъртък, юли 25, 2024

Важно! Пълен списък на банковите сметки, обслужващи НАП

От 1 ноември 2016 г. бяха обявени нови сметки, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите.

Вижте и пълния списък на сметките за цяла България.

Таблицата можете да свалите ТУК.

 

           
           
           
         
           
ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА    РБ/ КОД НА БАНКАТА    КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ФОНД BIC БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN
АДРЕС /офис на НАП/      
1 2 3 4 5 6
!!! Вноските за дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите в полза на държавата, се внасят само по специално разкритата  за тази цел сметка на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители:!!! 
01.   ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД  офис БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
ул. „Гьорче Петров“ №2  
Сметка за приходите на централния бюджет Благоевград ЦБ  IORTBGSF BG47IORT80488187372400 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Благоевград НОИ  IORTBGSF BG29IORT80488587372400 551111
Сметка за приходите за НЗОК Благоевград НЗОК  IORTBGSF BG73IORT80488687372400 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Благоевград ДЗПО  IORTBGSF BG64IORT80488887372400 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Благоевград ПВ  IORTBGSF BG69IORT80483387372400 не се попълва
02.ТД на НАП – БУРГАС ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
ул. Цар Петър 5Б
Сметка за приходите на централния бюджет Бургас ЦБ  IORTBGSF BG28IORT80488188800000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Бургас НОИ  IORTBGSF BG10IORT80488588800000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Бургас НЗОК  IORTBGSF BG54IORT80488688800000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Бургас ДЗПО  IORTBGSF BG45IORT80488888800000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Бургас ПВ  IORTBGSF BG50IORT80483388800000 не се попълва
03.ТД на НАП ВАРНА ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
бул. „8-ми приморски полк“ №28
Сметка за приходите на централния бюджет Варна ЦБ  IORTBGSF BG28IORT73778100310000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Варна НОИ  IORTBGSF BG08IORT73778500350000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Варна НЗОК  IORTBGSF BG03IORT73778600360000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Варна ДЗПО  IORTBGSF BG90IORT73778800380000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Варна ПВ  IORTBGSF BG66IORT73773300310003 не се попълва
04.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
пл.Център № 2
Сметка за приходите на централния бюджет Велико Търново ЦБ IORTBGSF BG73IORT80438110001000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Велико Търново НОИ IORTBGSF BG18IORT80438525000000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Велико Търново НЗОК IORTBGSF BG12IORT80438626000000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ‘Велико Търново ДЗПО IORTBGSF BG97IORT80438828000000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания ‘Велико Търново ПВ IORTBGSF BG31IORT80433310020000 не се попълва
05.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС  ВИДИН  ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
ул. „Шести септември“ № 12
Сметка за приходите на централния бюджет Видин ЦБ IORTBGSF BG42IORT80488187375400 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Видин НОИ IORTBGSF BG24IORT80488587375400 551111
Сметка за приходите за НЗОК Видин НЗОК IORTBGSF BG68IORT80488687375400 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Видин ДЗПО IORTBGSF BG59IORT80488887375400 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Видин ПВ IORTBGSF BG64IORT80483387375400 не се попълва
06.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВРАЦА ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
ул.“Васил Кънчов“ 86
Сметка за приходите на централния бюджет Враца ЦБ IORTBGSF BG52IORT80488187369400 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Враца НОИ IORTBGSF BG34IORT80488587369400 551111
Сметка за приходите за НЗОК Враца НЗОК IORTBGSF BG78IORT80488687369400 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Враца ДЗПО IORTBGSF BG69IORT80488887369400 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Враца ПВ IORT8048 BG74IORT80483387369400 не се попълва
07.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ГАБРОВО СИБАНК АД   BUIBBGSF    
ул.“Априловска“ № 7
Сметка за приходите на централния бюджет Габрово ЦБ BUIBBGSF BG45BUIB98888188841100 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Габрово НОИ BUIBBGSF BG43BUIB98888588841200 551111
Сметка за приходите за НЗОК Габрово НЗОК BUIBBGSF BG06BUIB98888688841300 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Габрово ДЗПО BUIBBGSF BG92BUIB98888893682800 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Габрово ПВ BUIBBGSF BG27BUIB98883322798400 не се попълва
08.ТД на НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ СИБАНК АД   BUIBBGSF    
ул.Независимост №7
Сметка за приходите на централния бюджет Добрич ЦБ BUIBBGSF BG93BUIB98888188841400 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Добрич НОИ BUIBBGSF BG91BUIB98888588841500 551111
Сметка за приходите за НЗОК Добрич НЗОК BUIBBGSF BG54BUIB98888688841600 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Добрич ДЗПО BUIBBGSF BG16BUIB78778815190300 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Добрич ПВ BUIBBGSF BG14BUIB78773322799300 не се попълва
09.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ СИБАНК АД   BUIBBGSF    
ул. „Деспот Слав “ №1
Сметка за приходите на централния бюджет Кърджали ЦБ BUIBBGSF BG44BUIB98888188841700 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Кърджали НОИ BUIBBGSF BG42BUIB98888588841800 551111
Сметка за приходите за НЗОК Кърджали НЗОК BUIBBGSF BG05BUIB98888688841900 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ‘Кърджали ДЗПО BUIBBGSF BG67BUIB78978806840000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания ‘Кърджали ПВ BUIBBGSF BG52BUIB78973322798800 не се попълва
10.ТД на НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД-С-Я   IABGBGSF    
ул.“Демокрация „№55
Сметка за приходите на централния бюджет   ЦБ IABGBGSF BG66IABG74908100782200 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Кюстендил НОИ IABGBGSF BG60IABG74908500357900 551111
Сметка за приходите за НЗОК Кюстендил НЗОК IABGBGSF BG23IABG74908600358000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ‘Кюстендил ДЗПО IABGBGSF BG46IABG74908800358200 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания ‘Кюстендил ПВ IABGBGSF BG84IABG74903300357800 не се попълва
11.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЛОВЕЧ ИНВЕСТБАНК АД    IORTBGSF    
Сметка за приходите на централния бюджет Ловеч ЦБ IORTBGSF BG65IORT80468100407600 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Ловеч НОИ IORTBGSF BG69IORT80468500084000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Ловеч НЗОК IORTBGSF BG32IORT80468600084100 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Ловеч ДЗПО IORTBGSF BG55IORT80468800084300 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Ловеч ПВ IORTBGSF BG63IORT80463310083200 не се попълва
12.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС МОНТАНА СИБАНК АД    BUIBBGSF    
ул.“Л.Каравелов“ № 11
Сметка за приходите на централния бюджет Монтана ЦБ BUIBBGSF BG92BUIB98888188842000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Монтана НОИ BUIBBGSF BG90BUIB98888588842100 551111
Сметка за приходите за НЗОК Монтана НЗОК BUIBBGSF BG53BUIB98888688842200 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Монтана ДЗПО BUIBBGSF BG35BUIB78908893779400 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Монтана ПВ BUIBBGSF BG12BUIB78903322801900 не се попълва
13.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС  ПАЗАРДЖИК ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
ул.“Асен Златаров“ № 7
Сметка за приходите на централния бюджет Пазарджик ЦБ IORTBGSF BG97IORT80488187371500 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Пазарджик НОИ IORTBGSF BG79IORT80488587371500 551111
Сметка за приходите за НЗОК Пазарджик НЗОК IORTBGSF BG26IORT80488687371500 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Пазарджик ДЗПО IORTBGSF BG17IORT80488887371500 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Пазарджик ПВ IORTBGSF BG22IORT80483387371500 не се попълва
14.ТД на НАП  СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК  СИБАНК АД    BUIBBGSF    
ул.“Св.Ив.Рилски“ № 1 
Сметка за приходите на централния бюджет Перник ЦБ BUIBBGSF BG43BUIB98888188842300 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Перник НОИ BUIBBGSF BG41BUIB98888588842400 551111
Сметка за приходите за НЗОК Перник НЗОК BUIBBGSF BG04BUIB98888688842500 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Перник ДЗПО BUIBBGSF BG90BUIB78378813500800 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Перник ПВ BUIBBGSF BG48BUIB78373322802200 не се попълва
15.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС  ПЛЕВЕН ИНВЕСТБАНК АД    IORTBGSF    
ул.“Дойран“ № 43
Сметка за приходите на централния бюджет Плевен ЦБ IORTBGSF BG17IORT73808137550000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Плевен НОИ IORTBGSF BG38IORT73808535557500 551111
Сметка за приходите за НЗОК Плевен НЗОК IORTBGSF BG98IORT73808635557600 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Плевен ДЗПО IORTBGSF BG24IORT73808835557800 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Плевен ПВ IORTBGSF BG58IORT73803335550100 не се попълва
16. ТД на НАП  ПЛОВДИВ ИНВЕСТБАНК АД    IORTBGSF    
ул.Скопие № 106
Сметка за приходите на централния бюджет Пловдив ЦБ IORTBGSF BG91IORT73758151000000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Пловдив НОИ IORTBGSF BG39IORT73758550001900 551111
Сметка за приходите за НЗОК Пловдив НЗОК IORTBGSF BG02IORT73758650002000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Пловдив ДЗПО IORTBGSF BG25IORT73758850002200 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Пловдив ПВ IORTBGSF BG94IORT73753350002503 не се попълва
17.ТД на НАП ВАРНА ОФИС  РАЗГРАД ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
пл. „Независимост“ №1
Сметка за приходите на централния бюджет Разград ЦБ IORTBGSF BG59IORT80488188800800 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Разград НОИ IORTBGSF BG41IORT80488588800800 551111
Сметка за приходите за НЗОК Разград НЗОК IORTBGSF BG85IORT80488688800800 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Разград ДЗПО IORTBGSF BG76IORT80488888800800 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Разград ПВ IORTBGSF BG81IORT80483388800800 не се попълва
18. ТД на НАП ВАРНА ОФИС  РУСЕ СИБАНК АД    BUIBBGSF    
ул. „Майор Атанас Узунов” № 19
Сметка за приходите на централния бюджет Русе  ЦБ BUIBBGSF BG91BUIB98888188842600 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Русе  НОИ BUIBBGSF BG89BUIB98888588842700 551111
Сметка за приходите за НЗОК Русе  НЗОК BUIBBGSF BG52BUIB98888688842800 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Русе  ДЗПО BUIBBGSF BG37BUIB71148893584200 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Русе  ПВ BUIBBGSF BG52BUIB71143322797300 не се попълва
19. ТД на НАП  ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА ИНВЕСТБАНК АД    IORTBGSF    
ул.“Скобелев“№8
Сметка за приходите на централния бюджет Силистра                           ЦБ IORTBGSF BG32IORT80478150190000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Силистра                           НОИ IORTBGSF BG51IORT80478550012600 551111
Сметка за приходите за НЗОК Силистра                           НЗОК IORTBGSF BG14IORT80478650012700 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Силистра                           ДЗПО IORTBGSF BG37IORT80478850012900 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Силистра                           ПВ IORTBGSF BG23IORT80473310011800 не се попълва
20.ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН  УниКредит Булбанк  АД   UNCRBGSF    
ул. Ген.Столипин 19 кл. Сливен, бул. Х. Димитър 11      
Сметка за приходите на централния бюджет Сливен ЦБ UNCRBGSF BG26UNCR70008121463991 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Сливен НОИ UNCRBGSF BG14UNCR70008521463980 551111
Сметка за приходите за НЗОК Сливен НЗОК UNCRBGSF BG20UNCR70008621463985 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Сливен ДЗПО UNCRBGSF BG74UNCR96608812017019 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Сливен ПВ UNCRBGSF BG71UNCR70003319316870 не се попълва
21.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН ИНВЕСТБАНК АД    IORTBGSF    
Бул. „България“ № 12
Сметка за приходите на централния бюджет Смолян ЦБ IORTBGSF BG86IORT80198100730100 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Смолян НОИ IORTBGSF BG19IORT80198500080500 551111
Сметка за приходите за НЗОК Смолян НЗОК IORTBGSF BG79IORT80198600080600 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Смолян ДЗПО IORTBGSF BG05IORT80198800080800 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Смолян ПВ IORTBGSF BG39IORT80193300451400 не се попълва
22. ‘ТД на НАП  СОФИЯ- град  СИБАНК АД   BUIBBGSF    
ул. „Аксаков“ №21
Офис ЦЕНТЪР София ЦБ BUIBBGSF BG72BUIB98888188844300 110000
ул. “ 6 – ти септември “№ 10          
Офис СЕРДИКА София ЦБ BUIBBGSF BG89BUIB98888188843800 110000
бул. “Мария Луиза“№ 88          
Офис ИЗТОК София ЦБ BUIBBGSF BG38BUIB98888188845300 110000
ул.“Шипченски проход“ 69 А          
Офис ПОДУЯНЕ София ЦБ BUIBBGSF BG22BUIB98888188845200 110000
ул.“Константин Фотинов“№ 2          
Офис ИЛИНДЕН София ЦБ BUIBBGSF BG24BUIB98888188844000 110000
кв.Захарна Фабрика, бл..51 А вх.Б          
Офис НАДЕЖДА София ЦБ BUIBBGSF BG56BUIB98888188844200 110000
ул.“Илиенско шосе“ № 8          
Офис КРАСНО СЕЛО София ЦБ BUIBBGSF BG06BUIB98888188845100 110000
бул. „Македония“ №3 /в сградата на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“          
Офис ВЪЗРАЖДАНЕ София ЦБ BUIBBGSF BG07BUIB98888188844500 110000
бул.“П.Петков“ № 107          
Офис ОБОРИЩЕ София ЦБ BUIBBGSF BG55BUIB98888188844800 110000
ул.“Силистра“№ 8          
Офис КРАСНА ПОЛЯНА София ЦБ BUIBBGSF BG08BUIB98888188843900 110000
бул.“Възкресение“ №1А          
Офис МЛАДОСТ София ЦБ BUIBBGSF BG88BUIB98888188844400 110000
бул. «Цариградско шосе» №111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/          
Офис ВИТОША София ЦБ BUIBBGSF BG23BUIB98888188844600 110000
бул.“Цар Борис III“№ 215          
Офис ЛЮЛИН София ЦБ BUIBBGSF BG71BUIB98888188844900 110000
бул. „Захари Стоянов“ № 15          
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ София  НОИ BUIBBGSF BG36BUIB98888588845400 551111
Сметка за приходите за НЗОК София НЗОК BUIBBGSF BG96BUIB98888688845500 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО София ДЗПО BUIBBGSF BG42BUIB98888892830100 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания София ПВ BUIBBGSF BG28BUIB98883322943300 не се попълва
ТД на НАП  СОФИЯ- град ДИРЕКЦИЯ СДО СИБАНК АД   BUIBBGSF    
ул. „Гурко“ №12
Сметка за приходите на централния бюджет София СДО ЦБ BUIBBGSF BG73BUIB98888188843700 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ София СДО НОИ BUIBBGSF BG23BUIB98888588843500 551111
Сметка за приходите за НЗОК София СДО НЗОК BUIBBGSF BG83BUIB98888688843600 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО София СДО ДЗПО BUIBBGSF BG22BUIB98888822943900 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания София СДО ПВ BUIBBGSF BG43BUIB98883322944000 не се попълва
23. ТД на НАП СОФИЯ- град ОФИС СОФИЯ област СИБАНК АД   BUIBBGSF    
бул.“Витоша“ №6
Сметка за приходите на централния бюджет София – област ЦБ BUIBBGSF BG78BUIB98888188840700 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ София – област НОИ BUIBBGSF BG76BUIB98888588840800 551111
Сметка за приходите за НЗОК София – област НЗОК BUIBBGSF BG39BUIB98888688840900 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО София – област ДЗПО BUIBBGSF BG46BUIB98888888841000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания София ПВ BUIBBGSF BG28BUIB98883322943300 не се попълва
24.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА СИБАНК АД КЛ.СТ.ЗАГОРА   BUIBBGSF    
ул.Кенали №1
Сметка за приходите на централния бюджет Стара Загора ЦБ BUIBBGSF BG42BUIB98888188842900 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Стара Загора НОИ BUIBBGSF BG40BUIB98888588843000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Стара Загора НЗОК BUIBBGSF BG03BUIB98888688843100 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Стара Загора ДЗПО BUIBBGSF BG23BUIB79008823914100 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Стара Загора ПВ BUIBBGSF BG20BUIB79003322803400 не се попълва
25. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
пл.“Свобода“ № 1
Сметка за приходите на централния бюджет Търговище ЦБ IORTBGSF BG17IORT80488114291200 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Търговище НОИ IORTBGSF BG96IORT80488514291200 551111
Сметка за приходите за НЗОК Търговище НЗОК IORTBGSF BG43IORT80488614291200 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Търговище ДЗПО IORTBGSF BG34IORT80488814291200 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Търговище ПВ IORT8048 BG39IORT80483314291200 не се попълва
26. ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО        ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
пл.“Свобода“ 2  
Сметка за приходите на централния бюджет Хасково ЦБ IORTBGSF BG96IORT80488187372100 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Хасково НОИ IORTBGSF BG78IORT80488587372100 551111
Сметка за приходите за НЗОК Хасково НЗОК IORTBGSF BG25IORT80488687372100 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Хасково ДЗПО IORTBGSF BG16IORT80488887372100 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Хасково ПВ IORT8048 BG21IORT80483387372100 не се попълва
27. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ШУМЕН ИНВЕСТБАНК АД     IORTBGSF    
пл.“Освобождение“ № 2
Сметка за приходите на централния бюджет Шумен ЦБ IORTBGSF BG51IORT80488187370000 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Шумен НОИ IORTBGSF BG33IORT80488587370000 551111
Сметка за приходите за НЗОК Шумен НЗОК IORTBGSF BG77IORT80488687370000 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Шумен ДЗПО IORTBGSF BG68IORT80488887370000 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Шумен ПВ IORT8048 BG73IORT80483387370000 не се попълва
 28. ТД на НАП БУРГАС ОФИС  ЯМБОЛ СИБАНК-АД    BUIBBGSF    
ул.Търговска № 2
Сметка за приходите на централния бюджет Ямбол ЦБ BUIBBGSF BG90BUIB98888188843200 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Ямбол НОИ BUIBBGSF BG88BUIB98888588843300 551111
Сметка за приходите за НЗОК Ямбол НЗОК BUIBBGSF BG51BUIB98888688843400 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Ямбол ДЗПО BUIBBGSF BG42BUIB78998893605300 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Ямбол ПВ BUIBBGSF BG68BUIB78993322802100 не се попълва
ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП София ЦКБ АД – София   CECBBGSF    
гр.София, ул. „Аксаков“ № 29
Сметка за приходите на централния бюджет ТД – ГДО ЦБ CECBBGSF BG47CECB979081669814F7 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ ТД – ГДО НОИ CECBBGSF BG70CECB97908566981402 551111
Сметка за приходите за НЗОК ТД – ГДО НЗОК CECBBGSF BG17CECB97908666981402 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ТД  – ГДО ДЗПО CECBBGSF BG62CECB97908866981400 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания ТД  – ГДО ПВ CECBBGSF BG67CECB97903366981400 не се попълва
Сметка за  дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата  (използа се само от Държавни организации и предприятия с държавно участие !!!) ТД  – ГДО ЦБ CECBBGSF BG20CECB979081669814F8 110000

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Препоръчани статии

Бъди свързан

1,829Феноветекато
67последователиследвам
116абонатиабонирам
- Присъедини се -

Последни статии