8.1 C
Бургас
петък, март 1, 2024

ИАППД ще представи резултатите от проекта за подобряване на навигацията по р. Дунав

Изградена GPS точка в района на гр. Тутракан
Изградена GPS точка в района на гр. Тутракан

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” (ИАППД) ще представи успешно реализирания проект за подобряване на навигацията по р. Дунав, финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Изпълнителният директор на Агенцията инж. Павлин Цонев ще направи презентация, която проследява всички дейности по проекта от тяхното стартиране до приключването им. Той ще вземе участие в Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., което ще се състои на 24 септември 2015 г. в гр. София. В рамките на публичното събитие всички бенефициенти по програмата ще отчетат постигнатите резултати през годината и напредъка в проектите, които изпълняват.

Изграждането на GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с геодезическа референтна система EUREF е успешно изпълнен компонент, който вече се използва от специалисти геодезисти на ИАППД. Мрежата е важна предпоставка за повишаване на качеството на геодезичните измервания за целите на изучаването на промените в р. Дунав с цел подобряване на условията за корабоплаване и за нуждите на проучване и изпълнение на хидротехнически мероприятия по реката.

Електронно табло към автоматична хидрометрична и метеорологична станция в гр. Видин
Електронно табло към автоматична хидрометрична и метеорологична станция в гр. Видин

Друг изпълнен компонент е доставката на 160 бр. светещи плаващи навигационни знаци, 980 бр. брегови навигационни знаци и 20 бр. светещи фарове. В момента продължава монтирането на нови знаци по поречието на р. Дунав от мобилна група и екипажите на кораби на ИАППД. До края на годината се очаква да бъдат подновени всички брегови знаци и фарове по нашия бряг, а плаващите спрямо навигационната обстановка.

Последният компонент е монтирането на 9 бр. автоматични хидрометрични и метеорологични станции и инсталация на 9 бр. електронни табла за визуализация на получените данни от Ново село до Силистра. Построяването им е планувано от 10 години, но с изпълнението на проекта по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. тяхното изграждане е реализирано. Днес корабоводители, заинтересовани от реката страни и граждани получават актуална информация за температурата на въздуха, водата, водното ниво и др. параметри в реално време.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТ-33/09.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията на корабоплаването по морските и вътрешно-водните пътища“, номер на проекта BG161PO004-4.0.01-0007

Обща стойност на проекта: 3 488 507 лв.

Източници на финансиране:

·         Европейски фонд за регионално развитие – 2 965 231 лв. (85%)

·         Национално съфинансиране – 523 276 лв. (15%)

Управляващ орган на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.; Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

 

Начало на проекта: 09.10.2013 г.

Край на проекта: 30.09.2015 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Препоръчани статии

Бъди свързан

1,829Феноветекато
67последователиследвам
116абонатиабонирам
- Присъедини се -

Последни статии